(septembrie 2017) Declarația societății civile din România privind amânarea nejustificată a referendumului

112

”Solicităm clasei politice românești și tuturor instituțiilor publice constituționale să procedeze de urgență la organizarea referendumului solicitat de cele 3 milioane de români”

COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, la București, la întrunirea națională a Comitetului de initiativă civică pentru revizuirea art. 48 alin. 1 din Constituția României, a Coaliției pentru Familie și a Platformei civice ÎMPREUNĂ a fost semnată DECLARAȚIA societății civile din România care susține organizarea Referendumului privind revizuirea art. 48 alin. 1 din Constituția României, după cum urmează:

București,
16 Septembrie 2017

DECLARAȚIA DE LA BUCUREȘTI
a societății civile din România care susține organizarea Referendumului
privind revizuirea art. 48 alin. 1 din Constituția României
– 16 Septembrie 2017 –

Noi, organizațiile semnatare ale prezentei Declarații,
văzând că:
• reprezentăm prin numărul nostru cea mai mare parte a societății civile din România,
• clasa politică românească tergiversează din varii pretexte organizarea referendumului solicitat prin inițiativa cetățenească semnată de cele 3 milioane de români,
• un astfel de demers este legal, democratic și nu poate fi desconsiderat prin încălcarea nu doar a voinței milioanelor de români care au semnat pentru el, ci și a obligației legale a organizării referendumului, obligație prevăzută de art. 6 alin. 2 din Legea 3/2000, în vigoare în prezent.

DECLARĂM

 1. Respingem categoric încercarea clasei politice românești de tergiversare, atât a punerii pe ordinea de zi a Camerei Senatului spre adoptare a proiectului de lege privind modificarea art. 48 alin. 1 din Constituția României, cât și a organizării propriu-zise a referendumului.
 2. Solicităm membrilor Senatului să pună imediat pe ordinea de zi proiectul de lege sus-menționat. În acest sens, prezenta Declarație este înaintată Senatului sub calificarea cererii imperative a societății civile, adresată membrilor senatului cu acest obiect de a pune imediat pe ordinea de zi a proiectului de lege privind modificarea art. 48 alin. 1 din Constituția României.
 3. Solicităm clasei politice românești și tuturor instituțiilor publice constituționale să procedeze de urgență la organizarea referendumului solicitat de cele 3 milioane de români. În caz contrar – respectiv în ipoteza neorganizării referendumului ori în ipoteza tergiversării lui de o asemenea manieră încât data la care s-ar putea organiza să fie una total nepotrivită raportat la calendarul activităților societății (respectiv lunile decembrie – februarie) noi, societatea civilă, vom considera aceasta o sfidare a voinței juridice a poporului român.
 4. Solicităm instituțiilor publice abilitate să determine sistarea campaniei de defăimare publică a românilor care au semnat ori care susțin inițiativa civică ce face obiectul prezentei Declaratii, tocmai pentru asigurarea climatului legal și democratic pentru finalizarea acestui demers de către factorii instituționali prevăzuți de lege.
 5. Respingem, totodată, orice încercare de politizare sau de confiscare politică a inițiativei cetățenești a celor 3 milioane de cetățeni români.
  Prezenta Declarație va fi înaintată Camerei Senatului, Președintelui României, Președintelui Curții Constituționale și președinților principalelor partide din România.

Semnatarii prezentei declarații sunt următorii:

 • Comitetul de Inițiativă Cetățenească privind revizuirea art. 48 alin. 1 din Constituția României prin Președintele Mihai Gheorghiu,
  în calitate de inițiator al acestui demers.
 • Coaliția pentru Familie, cu următoarea componență semnatară, în calitate de susținători ai acestui demers
 • Platforma Civică pentru Drepturi si Libertăți ÎMPREUNĂ, compusă din 1000 de ONG-uri și intelectuali de pe teritoriul întregii Românii, prin împuternicit Mihai Gheorghiu, conform actului adițional la protocolul de constituire a Platformei.