ADEVĂRUL despre REFERENDUMUL pentru CĂSĂTORIE: “Legea nu apare din neant și nu poate fi ruptă de înclinațiile firești ale naturii umane”

1499

DEZINFORMARE: “Se impun credințele religioase unor cetățeni, deși statul este laic”

Statul este laic, societatea nu este laică. Fundamentul sistemului legislativ este constituit de sistemul de valori al societăţii.

Poziția semnatarilor este întemeiată pe realitate, pe observarea naturii și a firii umane. Căsătoria și Familia sunt realități factuale, firești, verificate istoric; din aceste realități derivă definiția lor legală: dreptul de a se căsători este un drept comun al bărbatului și al femeii care pot întemeia în mod natural o familie, cu scopul nașterii și creșterii de copii. Astfel, Familia este fundația societății umane și a civilizației. Este un adevăr simplu și universal. Noi nu dorim să ne impunem o opinie subiectivă, ci să conservăm aceste realități, fără de care „binele comun” nu poate fi conceput.

Din contră, punctul de vedere opus este arbitrar, nefiind bazat pe fapte, ci pe o formă de ideologie, ai cărei susținători încearcă să o impună nouă și tuturor.

Identificarea căsătoriei cu o dogmă religioasă anume este falsă. Deși toate religiile majore ale lumii au înțeles căsătoria ca fiind exclusiv uniunea – în mod natural aptă de procreare – între bărbat și femeie, tocmai aceasta este dovada că de fapt căsătoria nu este o creație religioasă. Dimpotrivă, necesitățile naturii noastre comune sunt cele care au modelat în toate religiile recunoașterea acestei instituții. Așa încât, căsătoria este un tip de practică socială ale cărei contururi pot fi discernute de rațiunea umană, indiferent de credința religioasă sau perioada istorică.

Mariajul, uniunea conjugală a bărbatului cu femeia, servește cu adevărat binele copilului, al soților, al societății în general.

Pentru a înțelege acest adevăr simplu nu e nici măcar nevoie să fii un om religios.