Valorile esențiale ale omului sunt deopotrivă creștine și consacrate juridic

657

PUSKÁS Valentin-Zoltán, judecător la Curtea Constituțională între anii 2007-2016, explică acest aspect reglementat inclusiv la nivel constituțional:

“Creştinismul este un element esenţial al identităţii europene. Europa zilelor noastre se confruntă cu dezbateri aprinse despre rolul rădăcinilor creştine, al religiei în societatea contemporană.

Raportul dintre biserică şi stat, dintre identitatea creştină şi cea europeană generează multe discuţii, uneori chiar aprinse, mai cu seamă în privinţa elaborării unei Constituţii Europene.

În Preambulul proiectului de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 iunie şi 10 iulie 20031, se precizează: „Inspirându-se din moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei, ale cărei valori, prezente şi astăzi în patrimoniul său, au ancorat în viaţa societăţii rolul central al omului şi drepturile lui inviolabile şi inalienabile, precum şi respectarea dreptului.”

Acest text din Preambulul proiectului de Tratat, deşi timid, face o referire directă, alături de moştenirea culturală şi umanistă, şi la valorile religioase care au fost „ancorate” în viaţa societăţii.

România, o ţară creştin-ortodoxă, cu rădăcini creştine milenare, cu o societate în care tradiţiile religioase au fost moştenite din generaţie în generaţie, păstrează, chiar dacă apar în concepţii „mai moderne”, valorile creştine care guvernează relaţiile dintre membrii societăţii.

Asumarea de către noi, românii, dar şi de către Europa contemporană a tradiţiilor creştine milenare este, în opinia mea, o necesitate firească pentru păstrarea identităţii româneşti şi a celei europene.

În acest context reflectarea, consacrarea şi ocrotirea valorilor creştine în constituţie, naţională sau europeană, constituie un deziderat nu numai necesar, ci şi obligatoriu.”

PUSKÁS Valentin-Zoltán, judecător la Curtea Constituțională între anii 2007-2016

Articol disponibil integral la adresa:
https://www.ccr.ro/uploads/Publicatii%20si%20statistici/Buletin%202011/puskas.pdf